Полоса кузнечная

 
Полоса 40х4 "Чешуя" 
 
Полоса 40х4 "Кора"

 40х4 мм Цена: 290 руб./м.п.
 
40х4 мм Цена: 290 руб./м.п.
     
Полоса 40х4 "Греческая" 
 
Полоса 40х4 "Вьюнок"
 
 40х4 мм
Цена: 250 руб./м.п.
 
 40х4 мм
Цена: 250 руб./м.п.
     
Полоса 40х4 "Фальшклепка"
 
Полоса 20х4 "Кузнечная Обжимная" 
Цена: 300 руб./м.п.
 
Цена: 210 руб./м.п.
     
Полоса 1300х23х1,5 "Обжимная" 
 
Полоса 1250х15х1,5 "Обжимная" 
 
Цена: 140 руб./м.п.
 
Цена: 125 руб./м.п.
Полоса 2000х14х4 "Обжимная" 
 
 
 
Полоса 2000х14х4 "Обжимная" 
 
Цена: 230 руб./м.п.
 
Цена: 230 руб./м.п.
 Полоса 3000х32х9 "Пирамидка"
 
 
Полоса 2000х20х2 "Фальшклепка"
 
Цена: 260 руб./м.п.
 
Цена: 240 руб./м.п.
 Полоса Ф 14,5
 "Версачи"
 
 
Полоса 80х1200х2 "Греческая пластина"
 
Цена: 440 руб./м.п.
 
Цена: 310 руб./м.п.
 Полоса 115х1200х2 мм "Греческая пластина"
 
   
 Полоса Ф 9,6
 "Версачи"

Цена: 390 руб./м.п.
 
Цена: 350 руб./м.п.