Квадрат

 
Квадрат Д=8 мм
 
Квадрат Д=10 мм
Диаметр 8 мм Цена: 140 руб./м.п.
 
Диаметр 10 мм Цена: 150 руб./м.п.
     
Квадрат Д=12 мм
 
Квадрат Д=14 мм
 
 Диаметр 12 мм Цена: 190 руб./м.п.
 
 Диаметр 14 мм Цена: 230 руб./м.п.
     
Квадрат Д=16 мм
 
Квадрат Д=18 мм
 Диаметр 16 мм
Цена: 320 руб./м.п.
 
 Диаметр 18 мм
Цена:410 руб./м.п.
     
Квадрат Д=20 мм
 Диаметр 20 мм
Цена: 520 руб./м.п.